Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk ÅK 7

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

Under den här perioden (v.6-v.9) kommer att arbeta med tal i bråkform. Vi kommer att addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråktalen.

 

 

 

6

Täljare, nämnare, MGN,

förkortning

förlängning

Addition, subtraktion

MGN

Lösa problem med addition och subtraktion med bråkform

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

Matteappen

RB6

7

Täljare, nämnare, MGN,

förkortning

förlängning

Multiplikation

Division 

Lösa problem med addition och subtraktion med bråkform

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

Matteappen

RB7

8

Prov

Prov

Prov

Prov

Prov

Prov

 

Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen
Matematiska förmågor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter