Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Media

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med media. Vi kommer arbeta med medias olika uppgifter, olika typer av medier, internet och hur media påverkar oss som människor.

Det här ska du kunna: 

- vad medierna har för roll/uppgifter

- olika slags medier; hur de är uppbyggda och vad de innehåller

- hur olika individer och grupper framställs i media

- hur media formar vår bild av omvärlden

- möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier

 

Undervisning

1. Läsa texten en text och svara på frågor

2. Genomgång, mediernas uppgifter

3. Övningsuppgift, reflektera kring er mediekonsumtion

4. Genomgång, olika typer medier

5. Begreppslista

6. Genomgång, internet

7. Diskussionsfrågor i grupp kring internet

8. Genomgång, medias påverkan

9. Övningsuppgift, vilka syns/hörs i media

10. Slutuppgift - frågor om media

 

Examinationsuppgifter
Slutuppgift - frågor om media


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback