Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi

·

Årskurs:

7

Liv, miljö och klimat

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vad är liv? Vad för sorts liv finns på jorden? Vad är en cell? Hur samspelar djur och natur? Varför regnar det ena dagen och solsken nästa? Varför finns det olika klimat på jorden?

Detta arbetsområde omfattar både biologi och fysik.

Vi ska lära oss om:

Liv - vad är liv? Vi ska också lära oss om olika celler, deras likheter samt skillnader.

Jordens olika livsformer samt processer. 

Ekologi och ekosystem.

Väder.

Meteorologi och tryck. 

Klimat och processer i luft och hav.

Klimatförändringar.

 

Vi kommer arbeta med:

ne.se (varje elev har ett rum: 07ABC där all fakta finns)

studi.se

laborationer + laborationsrapporter

se korta filmer samt se "En obekväm sanning"

göra ett nyhetsreportage (grupp) 

göra en klimatsmart resa (enskilt) - se separat planering

 

Vi kommer arbeta enskilt, i par och gemensamt. Olika bedömningsmoment kommer ske under arbetets gång.

Allt underlag för lektioner och inlämningsuppgifter läggs upp på google classroom.

 


Läroplanskopplingar

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Matriser i planeringen
Klimat: kunskapskrav åk 7 ht-20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback