Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Argumenterande text

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Några veckor framöver ska vi arbeta med texttypen argumenterande text som syftar till att framföra sin åsikt på ett sätt som övertygar läsaren. Vi kommer göra ett integrerat arbete med samhällskunskapen där texten kommer att handla om sådant eleverna arbetar med där, nämligen beslutsfattande och politiska idéer. Arbetet avslutas med att eleverna skriver en egen argumenterande text.

Argumenterande texter är avsedda att påverka oss och vi hittar dem oftast i form insändare, debattinlägg, förslag eller motioner.
Eleverna kommer att få lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd, använda typiska språkliga drag som är vanliga för texttypen som t.ex känsloladdat och övertygande språk. Arbetet kommer vara ämnesintegrerat med samhällskunskapen där eleverna arbetar med beslutsfattande och politiska idéer. Där kommer eleverna få lära sig mer om demokrati och hur man kan visa vad man tycker. Arbetet avslutas därför med att eleverna väljer ett ämne som de vill skriva om.

Konkretiserade mål:

Under det här arbetsområdet ska du:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig vad en insändare är och hur den är uppbyggd
 • lära dig att använda textens språkliga drag som bl.a tar upp känsloladdat och övertygande språk
 • på egen hand kunna planera och skriva en insändare utifrån några ämnesval

Arbetssätt:

 • Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig att känna igen en insändare. De lär sig vad en insändare är, hur den är uppbyggt och vad den innehåller.
 • Steg 2: De arbetar med de språkliga dragen som används i en insändare  
 • Steg 3: De övar själva och tillsammans där de visar att de kan hur en insändare är uppbyggt och vad den innehåller.
 • Steg 4: De planerar och skriver en egen insändare.

Bedömning:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen
 • använda språkets struktur

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback