Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Faktatexter & källkritik VT20

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

I detta tema ska du lära dig hur man skriver en strukturerad faktatext om djur och hur du använder dig av olika källor för att söka information. Du kommer också lära dig hur man är källkritisk.

Målet med undervisningen är att

 • eleven ska utveckla sin förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt ett varierat språk.
 • eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • eleven ska utveckla sin förmåga att följa språkliga normer.
 • eleven ska utveckla sin förmåga att söka information samt vara källkritisk.

 Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tittar på faktatextens struktur, hur den är uppbyggd,  och hur man känner igen en faktatext.
 • Du kommer att analysera en faktatext tillsammans med klassen och undervisande lärare.
 • Du kommer att se en film som heter "Är det sant?" som handlar om källkritik.
 • Du kommer att använda avsnittet "faktatext" i Digilärs digitala material.
 • Du kommer att skriva en en faktatext om valfritt djur med hjälp av tankekarta och 6-fältare.
 • Du kommer att söka efter fakta digitalt och i bokform och värdera de källor du använder till din text.
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • i din faktatext hur du använder dig av inledning, styckeindelning, rubriker, och sammanfattning. (struktur)
 • i din faktatext använder dig av stavningsregler och meningsbyggnad (stycke, punkt, stor bokstav, stavning)
 • hur du jämför olika källor till information och prövar deras trovärdighet

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Faktatexter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter