Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Inskolningsveckor

Tärnsjö Förskola, Heby · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi arbetar med att bygga upp hållbara relationer till varandra. Att bli en grupp och skapa en "vi" känsla.

Var är vi

Barnen utforskar den pedagogiska lärmiljön. De försöker lära känna sina gamla och nya kompisar. Barnen är intresserade av att röra på sin kropp och de visar det genom att klättra och hoppa upp och ner på olika saker. Vi ser att de nya barnen visar intresse för att röra på sin kropp och utforska lärmiljön. De visar också intresse av att lära känna sina nya kompisar genom att de lär sig de nya barnens namn tex i namnsånger och visar dem vart vi sitter när vi har

Vart ska vi

Vi vill att barnen ska få en "vi" känsla och hitta sin plats i gruppen och att alla barn blir sedda och hörda. Varje barn ska känna sig delaktig och förstå sitt eget värde i gruppen.

Hur gör vi

Vi har samlingar där vi sjunger namnsånger och klappar barnens namn. Barnen är delaktiga och visar med tecken och verbalt vad de vill sjunga. Vi utformar lärmiljön så den anpassas till att barnen får möjlighet att röra på sin kropp genom att kunna klättra och hoppa. Vi leker gruppstärkande lekar.

 

 

Vi stöttar barnen verbalt i deras strävan att bli en god kamrat.

Vi gör olika samarbetsövningar.

Vi  använder dagligen "Stopp" tecknet och visar barnen både med handen och verbalt hur man gör när något inte känns bra.

Vi lyssnar aktivt när barnen pratar med oss pedagoger.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vecka 5
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 6
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 10
Vecka 11

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback