Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

"Formtoppa" inför NP, vt-20 åk 6

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Nu har du fått ta del av alla de olika delar av matematiken som mellanstadiet har att bjuda på. Nu ska du få möjlighet att stärka dina kunskaper och "formtoppa" inför NP.

Förmågor du får utveckla

 • lösa problem
 • använda ett matematiskt språk/begrepp
 • procedur/välja och använda räknemetoder
 • resonera kring matematik
 • analysera begrepp och sambandet mellan dem

Det här kommer vi att träna på

 • Taluppfattning: tals värde, bråk, procent, avrundning, beräkning, binära tal
 • Algebra: skriva och tolka uttryck, lösa ekvationer
 • Geometri: former, beräkning av area och omkrets, vinklar.
 • Samband och förändring: mönster och uttryck, tolka koordinatsystem
 • Sannolikhet och statistik: beskriva sannolikheten för en händelse. Tolka statistik och beräkna medelvärde, median och typvärde
 • Problemlösning: lösa olika vardagsproblem med olika matematiska innehåll

Så här ska vi arbeta

Inför varje avsnitt gör vi en diagnos, utifrån ditt eget resultat kommer du därefter att få träna det du är osäker på. Du får även ta del av gemensamma genomgångar, lösa olika problem, öva på "gamla nationella prov" och diskutera olika lösningar.

  

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att...

-delta och vara aktiv på lektioner/ genomgångar och ställa frågor.
-göra de uppgifter och hemuppgifter som gås igenom.
-göra Nationella Prov i vecka 19.

 

Bedömning

Du kommer v.19 göra Nationella Prov. Dessa blir bedömningsunderlag efter denna repetition.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback