Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

7-9 Modersmål albanska VT2020

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 18 november 2020

Kursplan 2020 VT Vi kommer att arbeta inom olika tema och läsa, analysera och skriva olika typer av texter. Vi kommer att prata & läsa om kända personer, litteratur & företeelser från den albansk talande samhället.Vi kommer att jämföra med Sverige och tar upp aktuella globala frågor i våra diskussioner och följer vart det härstammar. Vi följer nyheter i dessa länder och kopplar dagens situation till traditioner och samhällets normer.

 

Syfte

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, diskutera om sin identitet och förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

 

Centralt innehåll

 

*Läsa och skriva. 

*Tala, lyssna och samtala. 

*Berättande texter och sakprosatexter, olika texttyper. 

*Språkbruk, anpassning efter olika mottagare. 

*Kultur och samhälle.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA.

 

Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning, olika lässtrategier

Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten, textanalys 

Olika textgenrerna uppbyggnad och struktur

Grammatik - skrivregler och stavningsregler

Språkbruk i olika situationer

Muntliga övningar i par eller grupp, diskutera och motivera egen åsikt.

Elever ska bekantas med traditioner, kultur och samhälle (skillnader och likheter )

Vi kommer att använda oss av en mängd olika typer av artiklar, böcker, sammanfattande videoklipp och använda digitala verktyg. 

 

Jag kommer att bedöma:

 

Din förmåga att tala och kommunicera på albanska

Din användning av ordförrådet

Din förmåga att förstå när albanska talas.

Din förmåga att förstå albanska texter.

Din förmåga att skriva på albanska följa språklig struktur.

Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             

Kunskap om kultur och samhälle

 

Kopplingar till Läroplan
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback