Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

F

Första världskriget

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Under årtiondena före 1914 växte fiendskapen mellan Europas stora länder. Varje land ville själv vara rikast och ha störst fabriker. Därför försökte länderna hindra varandra från att utvecklas och tjäna pengar. Länderna var dessutom osams om kolonier i Afrika och Asien, och det fanns gamla krig att hämnas för. Eftersom alla trodde att det skulle bli krig satsade länderna enorma summor på att rusta sina arméer. När första världskriget bröt ut var de stora och mäktiga länderna uppdelade i två lag: Trippel-ententen med England, Frankrike och Ryssland mot Centralmakterna Tyskland och Österrike-Ungern.

Material och förberedelser inför provet tisdag 3/3:

  1. Häfte - "Första världskriget" (12 sidor)
  2. Stenciler - 1. Orsaker 2. Sarajevo 1914 3. Indien som engelsk koloni + Kina och Japan. 
  3. Föreläsningar/Genomgångar/Anteckningar (Från Wienkongressen 1815 - till 1914 och Första världskriget 1914-1919)
  4. Dokumentärfilmer "World War 1"
  5. Uppgifter i Classroom - Begrepp (16 st) + Instuderingsfrågor (32 st)
  6. Studi.se - Historia - Första världskriget - 8 filmer (ca. 40 min.)
  7. Inläsningstjänst (ILT)  - Begreppa - Historia - filmer - Imperialism och världskrig - tre filmer - Nationalism, Imperialism och Första världskriget - orsaker.
  8. Källkritik. Hi 9 s. 4-7 + stenciler 1. Förklaring av källkritiska begrepp. 2. Källkritik. Vanliga rekommendationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter