Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Musik i f.klass

Söderhamns Friskola och Fritids, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Musik i f.klass

Delar som kommer att ingå i undervisningen i musik för förskoleklass

 

  • Sjunga tillsammans
  • Läsa oss sångtexter
  • Danslekar
  • Rörelsesånger
  • Spela rytminstrument
  • Musikquiz
  • Olika sorters musik
  • Just dance (digitalt)
  • Gör egen musik (digitalt)

Läroplanskopplingar

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback