Skolbanken Logo
Skolbanken

KOTTEN Rutinsituation - undanplockning och samling

Funbo förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Undanplockning och samling. ”Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.” ”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.” Lpfö 18

Syfte

Undanplockningen syftar till att utveckla hjälpsamhet och ansvarstagande för vår gemensamma lekmiljö, men också till att använda sortering i ett naturligt sammanhang.

Med samlingen vill vi skapa en stund av gemenskap, stärkt gruppkänsla och individfokus, nedvarvning och ett tillfälle för barnkultur. Innehållet kan bestå av sång, musik, rörelse eller dans, även sagor/berättelser av olika slag, exempelvis enkla bilderböcker, bildsagor, digitala böcker, animerade kortfilmer och dramatiserade historier. Det förekommer även enkla lekar som ibland har koppling till pågående projekt, grundläggande matematik, språk eller djur och natur.

 

Hur?

Innan samlingen börjar hjälps vi allihop åt att plocka undan lekmaterial som använts under förmiddagen. Alla saker har sin bestämda plats för att det ska vara inbjudande och lätt att börja leka igen vid nästa lektillfälle.

Vi samlas på mattan i samlingsrummet och pratar om vilka barn och pedagoger som är på förskolan/hemma. Till vår hjälp har vi bilder på alla barn. En pedagog per vecka ansvarar för att planera och leda samlingarna. När ledarskapet varierar, varierar också innehållet. Samlingarna pågår vanligtvis 10-20 minuter före lunch tisdag, onsdag och torsdag och avslutas med en ”slutsång” när lunchen är framdukad på borden.

Innehållet i samlingarna beskrivs i syftet ovan.

 

Dokumentation

Vi fotograferar eller filmar moment som kan återupplevas vid senare samlingar eller andra tillfällen.

 

Vilka?

Två pedagoger och alla barn deltar. En pedagog dukar och förbereder lunchen.

 

När?

Under höstterminen måndag - fredag. Under vårterminen tisdag - torsdag.

 

Uppföljning

Vi reflekterar om gruppens lärande med foton som underlag under måndagsreflektionen, någon gång per termin eller vid behov.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback