Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Vargen 2 Projektplanering3_Projektavstämning_Farsta_förskolor

181211 Förskolan Hinden, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I arbetet med hållbar utveckling fokuserar vi på den sociala aspekten och på värdegrundsarbetet. Det är viktigt vad vi har för gemensamt förhållningsätt till varandra och vilka värderingar som råder i vår verksamhet och i barngruppen. Detta sätter grunden för trygghet, omsorg och ett lärande där man tar ansvar för hur man agerar och för vilka gränser som gäller i ett demokratiskt klimat. Vi tror att det är grunden för att kunna vidga projektet till att vidare omfatta omsorg och omtanke om vår miljö.

 

Vad (innehåll):

Vi fortsätter med projektet kring hållbar utveckling, där fokus just nu ligger på värdegrund.

Varför (syfte):

Vi har uppmärksammat att många av barnen har en negativ ton mot varandra och säger samt gör sårande saker. I vårt arbete med hållbar utveckling har vi efter (vad vi upplever är) barnens behov fokuserat på att arbeta med värdegrund. Hur skapar vi hållbara relationer?

Förskolans värdegrundsuppdrag anges i såväl skollagen som förskolans läroplan.

Hur (metod):

Genom planerade aktiviteter (målstyrda processer) såsom läsning och diskussion av Kompisböckerna, skapandet av ett ”kompisträd”, diskussion av normer och värden, sjunga olika kompissånger, samarbetsövningar, gestalta vanligt förekommande konflikter och sedan tillsammans diskutera hur dessa kan lösas.

Genom olika vardagssituationer får barnen hjälp att utveckla sin självkontroll och förmåga att kontrollera och styra sina handlingar.

Övergripande för Vargarna är att vi arbetat med värdegrund på fredagar då vi haft storsamling. Vi har fortsatt prata om Blobben som vi introducerade förra terminen, då det förekom att många av barnen hade en negativ ton mot varandra och sa sårande saker.

Några barn hade upplevt dåligt samvete för att man kanske hade sagt något som lämnat spår hos någon kompis. Vi frågade barnen om de trodde att vi kunde göra något för att få Blobben att må bättre. Barnen sa bland annat att man kunde krama den och säga förlåt. Detta gjorde vi sedan, men märkena satt kvar ändå. Vilket gjorde att vi kunde prata om att det ibland inte räcker med att säga förlåt, utan att vi också behöver sluta säga sårande saker. Vi samtalade mycket om att man kan göra fel och säga taskiga saker, men att det inte betyder att en dålig handling gör oss till en dålig person. Utan att vi lär oss av våra misstag och inte upprepar det vi vet kan såra någon. Vi testade sedan att göra tvärtom och bara säga snälla saker till Blobben för att se om det blev någon skillnad. Efter alla snälla ord växte ett leende fram på Blobben och barnen konstaterade att snälla ord gör oss glada och får oss att må bra. 

Nu efter julledigheten tog vi fram Blobben igen på storsamlingen och till barnens stora förvåning så hade Blobben blivit av med sina veck och blivit helt slät och fin. Vi passade då på att påpeka för barnen att det faktum att vi sagt förlåt, sagt snälla saker i samband med att vi faktiskt inte sagt mer tråkigheter till Blobben, gjorde att han kunde läka och bli glad och slät igen.

 

Hur fortsätter vi?

- Hållbar utveckling som projekt fortsätter. 

- Fokus på den sociala delen av hållbarhet där värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten. 

-Den ekologiska frågan inom hållbar utveckling återupptas. Vi återintroducera matvärdar, sopsamlarmonster, trädgården - från jord till bord mm.  

-Barns inflytande och delaktighet; egen samling, torsdagsreflektion mm.

-Olika individuella projekt.

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback