Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Sannolikhet och statistik

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Hur stor sannolikhet är det att du kommer att vinna? I detta arbetsområde får du lära dig att arbeta med både procent, bråk och decimalform för att räkna ut sannolikhet och statistik.

Syfte

Aktuellt område ska bidra till att du utvecklar ytterligare kunskaper om matematik och matematikens användning. Det ska också bidra till att du ökar din tilltro till din egna förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Mål - kursplan

 • likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
 • hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem
 • tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
 • hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar
 • bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. 

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de lektioner du har i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

Utöver ma-lektionerna har du läxhjälp att tillgå.

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken, matteappen, NOMP, övningsblad m.m 

Du kommer som vanligt att ha olika alternativ att välja på när det kommer till uppgifter. Dessa kommer att ges under lektionstid. Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • ett skriftligt prov 

 

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och förklara matematiska begrepp samt se samband mellan begrepp.

 

Sannolikhetsbegrepp: 

sannolikhet, chans, risk, utfall, variabel, gynnsamma utfall, möjliga utfall, likformig sannolikhet, olikformig sannolikhet,  slumpmässigt försök, träddiagram, komplementhändelse, beroende och oberoende händelser, återläggning, kombinatorik 

 

Statistikbegrepp: 

statistik, cirkeldiagram, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, frekvens, relativ frekvens, frekvenstabell, typvärde, median, medelvärde. Medelpunktsvinkel, variationsbredd, lägesmått, spridningsmått

 

Filmlista:

Sannolikhet: 

Slumpförsök https://www.youtube.com/watch?v=6rQxjlXzF_M

Slumpförsök med två föremål https://www.youtube.com/watch?v=eNbhhJmUtJQ

Träddiagram del 1 https://www.youtube.com/watch?v=URv42OdZ5to

Träddiagram del 2 https://www.youtube.com/watch?v=vdhZxxyjnds

Träddiagram del 3 https://www.youtube.com/watch?v=xD9UI6mKz-M

Beräkningar m.h.a sannolikhet https://www.youtube.com/watch?v=l4IcnJsxMDQ

Sannolikhet - när förutsättningar ändras https://www.youtube.com/watch?v=QzznKqQ_SeU

Sannolikhet genom undersökningar https://www.youtube.com/watch?v=LVqP-0AMfzk

Sannolikhet för beroende händelser https://www.youtube.com/watch?v=HhUvx-nsnQs&t=77s

Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg https://www.youtube.com/watch?v=vaJBilv6Rk8&t=115s

Kombinatorik https://www.youtube.com/watch?v=jhKtUEoQFGo

 

Statistik:

matteboken.se  https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/statistik-och-sannolikhet

Lägesmått: medelvärde och median https://www.youtube.com/watch?v=kseKxP9zeeM&t=1s

 

 

Träna sannolikhet och statistik inför provet: 

https://app.studi.se/l/slump-och-sannolikhet

https://app.studi.se/l/betingad-sannolikhet

https://app.studi.se/l/introduktion-till-kombinatorik

https://app.studi.se/l/multiplikations-och-additionsprinciperna

https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde

https://app.studi.se/l/statistik-frekvens-och-diagram

https://app.studi.se/l/statistik-typvaerde-och-median

http://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/6-sannolikhet

http://webbapp.liber.se/matematikboken-z/#/5-sannolikhet-statistik


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Veckoplanering
Veckoplanering