Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 6

Skridskor v.7

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Att kunna åka skridskor är en stor frihet, då man kan spela ishockey, bandy och även utöva konståkning. Vi kommer därför under vecka .7, spendera två heldagar med att lära oss så mycket som möjligt om ämnet.

Syfte

Centralt innehåll

Kunskaper och förmågor

Språkmål

Eleven ska kunna beskriva hur man förebygger skador i samband med skridskoåkning, t.ex. genom att alltid ha hjälm på isen.

Eleven ska kunna samtala om skridskoåkning genom att använda begrepp som t.ex. svänga, bromsa och stanna.

Arbetssätt och undervisning

Skridskoåkning under två tillfällen V.7. Eleverna åker fritt och jag lär ut under tiden. Efter båda tillfällena rekommenderar jag eleverna att fortsätta träna på fritiden och tillgodoser information kring detta.

Bedömning: Vad och hur?

Jag bedömer elevens förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, detta genom att observera elevens färdighet inom skridskoåkning. Främst tittar jag på hur tekniskt väl eleven åker framlänges, svänger åt båda håll och bromsar.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter