Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Projektplanering3_Förskolan Växthuset

183331 Förskolan Växthuset, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vilken är din begynnelsebokstav? Hur ser den ut och hur låter den? Vad är ett alfabet och vad händer när man sätter ihop olika bokstäver?

  

 Bakgrund
 
Under hösten visade många barn ett intresse för bokstäver och framförallt sin första bokstav i sitt namn, vilket gav ringar på vattnet och ett intresse spreds sig till resten av gruppen. Nu ville alla veta vilken som deras första bokstav, vad heter just min bokstav och hur ser den ut. 

De gick ofta till sina lådor och hyllorna i hallen och försökte hitta sitt namn. Eller letade efter sin bokstav på texter och ord i sin omgivning, tex på  böcker, spel eller skyltar ute på promenaden. 

 

Vad (innehåll): 

Vi började med att undersöka och titta på varje barns begynnelsebokstav. Vad heter den och hur ser den ut? Barnen har fått skapa sin egen bokstav på olika sätt och med olika material.

Därefter har vi tittat på alla bokstäverna och att de tillsammans bildar något som heter alfabetet. Vi pratar om vad bokstäverna heter och vad för saker som börjar på de andra bokstäverna förutom sin begynnelsebokstav. Vi har sjungit alfabetssången och en sång om bokstaven P (bokstavslåten) som fångat barnens intresse. Vi arbetar även med bildstöd för att förtydliga orden och för att barnen ska kunna "läsa själva". 

 Varför (syfte): 

Syftet är att skapa en nyfikenhet hos barnen att kommunicera. Vad används alla "krumelurer" till som finns överallt i deras vardag. Att varje bokstav är viktig och tillsammans bilder de ord och meningar. Samt att man kan använda bilder och gester för att kommunicera med varandra. 

Hur (metod):

 Vi har tittat och undersökt varje barns begynnelsebokstav, de har fått titta på hela sitt namn. De får höra vad den heter och hur den låter. Och de har fått skapa sin egen och andras bokstäver med många olika tekniker. Vi har även skapat bokstäver med olika material som tex is och klossar. 

 

Vi har därefter tittat på hela alfabetet. Alla bokstäverna som alfabetet innehåller och att olika saker och namn börjar på olika bokstäver. Vi har sjungit alfabetssången.

 

Vi har skrivit barnens namn på whiteboardtavlan för att titta på lika och olika. Vi har jämfört bokstäverna i våra namn, vilka har likadana bokstäver, vilka är olika. Hur många bokstäver har vi i våra namn, är det lika många som kompisens? Detta leder in på samtal om att vi är olika, hur ser vi ut och hur ser kompisen ut? 

 

Vi kommer även utforska hur bokstäverna låter och hur man kan sätta ihop de till olika ord och namn. 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback