Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

The English Speaking World

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Find out about social conditions, culture, traditions and ways of living in English speaking countries. Make comparisons between your chosen country/ countries and Sweden and your own experiences.

  • Skolverket om Engelska 5
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

  • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

  • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.

  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Workorder

 1 Choose an English speaking country that you would like to research further.

     Compare your findings to another English speaking country or  to Sweden and your    

   own experiences.

 

 Subjects to study:

 Traditions and culture such as: music, dance, art, food, holidays, literature,

  Famous people, Sports, Education, Government, Economy, Health care, History, Climate   

  and wildlife, Minorities and Indigenous people.

 

2 Keep track of all your sources. You will hand in your sources and a brief summary of your   

    presentation.

 

3  Prepare a presentation for the class. Power point /video /other forms

       a) Play an example of an English dialect or variation from your country/countries    

       b) List 3-5 loan words / typical words from your country. 

       c) Prepare 3-5 questions and answers for the class to study in a Realia test

 

4  Reflect on your work and result 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
English Speaking World
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter