Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tallens arbete med projekt känslor och språk.

181361 Förskolan Solrosen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Språket är den röda tråden i vår verksamhet och utifrån barngruppen har vi valt att arbeta med känslor som projekt.

 

 

 

 

 

  

 

Vad (innehåll):Språkutveckling genom att arbeta med vårt sagoprojekt. 

Vi arbetar med alla våra känslor i vårt känsloprojekt.

 

Varför (syfte): Vi vill stimulera  barnens språkliga utveckling och vi ser att det finns behov av att arbeta runt känslor.

 

Hur (metod): Språkutvecklingen stimuleras genom sång och språksamlingar, bokläsning , reflektionssamlingar och det vardagliga samtalet. Barnen har tagit hem bokväskan och sedan tagit med en valfri bok. Under en samling har vi läst boken och barnet har berättat för de andra om sin bok. Utifrån en samling har vi valt att arbeta med sagoprojekt. Barnen har valt vilket djur, figur de vill vara i sagan. Målet är att vi tillsammans ska göra varsin bok. 

Vid uppstarten tillverkade barnen rekvisita och arbetade med lera och gips.Naturmaterial har vi plockat i skogen.

När vi arbetar med projekt känslor har barnen fått sätta ord på olika känslor. Kan man känna olika känslor? Hur känns det i kroppen att vara arg? Barnen har tecknat och dansat olika känslor. Vi tänker att de båda projekten går in i varandra.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback