Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi påbörjar kapitlet strax före juluppehållet och slutför det med prov i v6-2021.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Uttryck med variabler

 • Ekvationer

 • Ekvationer med x i båda leden

 • Addition och subtraktion med parenteser

 • Multiplikationer med parenteser

 • Problemlösning med hjälp av ekvationer

 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:

 • uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, prövning, led, balansmetod, parentes

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 8.

     Bedömning:

  Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

  Kunskapsbedömning sker utifrån:


  - Begrepp:
  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

  -
  Metoder:
  Hur du väljer och använder matematiska metoder

  -
  Kommunikation och resonemang:
  Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

  - Problemlösning:
  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback