Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENTENR0

Hur entreprenörer påverkar samhället

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Vi har entreprenörer omkring oss överallt i samhället. Det är de som ser möjligheter, driver på för att genomföra sin idé, omger sig med personer som de nätverkar med och som får saker att hända. Entreprenör kommer från det franska ordet "entrepreneur" som betyder "att företa sig något". Men det är inte bara inom företagsvärlden som de finns att hitta. Även författare, musiker, konstnärer, politiker och organisationer kan vara starka entreprenörer. I det här momentet i kursen Entreprenörskap ska vi titta närmare på var sin entreprenör och se hur de påverkar sin omvärld och oss som individer.

I den här uppgiften ska du lära känna och bli expert på en valfri entreprenör eller företagare och skriva en text om den. Det kan vara vem som helst som du tycker har skapat något som idag har påverkat samhället, t.ex. ett företag, en författare eller en uppfinnare etc. Texten ska ta upp inte bara information om entreprenören och vad som är unikt/speciellt med det som hen gjort, utan också på vilket sätt som entreprenören påverkat samhället och sin omgivning. 

Instruktioner

  • Du arbetar enskilt 
  • Texten ska vara minst 2 sidor. 
  • Fundera över och ta sedan reda på hur den personen har, med sitt entreprenörskap, påverkat:
    • Samhället i stort
    • Individer (dvs dig och mig)
    • Organisationer och andra företag

 

När du är klar med uppgiften ska du skicka in den via Urkund, som kontrollerar att texten inte är kopierad från utgiven källa. Du ska även lämna källförteckning enligt APA modellen (ligger som bilaga i teams).

Material: Läroboken, valfria källor, t.ex. läroboken men kan även vara en person som du intervjuar.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Entreprenörskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback