Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Forntiden

Kulparkskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

För ca 10 000 år sedan smälte inlandsisen i Norden. Det blev varmare och efterhand letade sig renar och andra djur hit. Efter djuren kom människorna. Vilka var de? Hur levde de? Vilka spår lämnade de efter sig? Under det här temat lär vi oss om hur människorna levde och hur deras levnadssätt utvecklades under forntiden, dvs stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Till dig som elev:

Kunskapskrav och bedömning

1. Du kan skriva en enkel faktatext med egna ord.

- Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva faktatexter om forntiden.

 2. Du kan beskriva hur man kan se spår av istid/forntid i naturen.

- Du visar att du nått kunskapskravet genom att förklara begreppen i text och bild.

3. Du kan beskriva hur människorna levde under forntiden.

- Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra ett test där du får visa vad du lärt dig om människors levnadsvillkor under forntiden.

4. Du kan placera  tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

 - Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva in tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

Arbetssätt och redovisning

Vi läser faktatexter om forntiden och skriver egna faktatexter med hjälp av stödord. Våra egna faktatexter samlar vi i en forntidsbok.

Vi tittar på filmer om forntiden och samtalar/diskuterar kring det vi ser och vi jämför livet då  med hur vi har det nu.

Vi sätter upp en tidslinje i klassrummet där vi markerar istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi gör en forntidsresa där vi tittar på spår av forntiden i naturen tex. hällristning och forntidslämningar som Ale stenar.

Vi modellerar och arbetar praktiskt med de olika tidsepokerna inom forntiden.

Reflektion:

Vilka spår av forntiden kan man fortfarande se i naturen?

Hur hade ditt liv varit annorlunda om du var ett barn på forntiden?

Vilken tidsperiod hade du valt att leva i - stenåldern, bronsåldern eller järnåldern? Varför?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback