Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3), Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Luft - är det någonting?

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi kommer att arbeta med luft och undersöka vad luften är. Vi kommer att läsa, diskutera, se på film och göra experiment.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra undersökningar i fysik och kemi samt till viss del att använda begrepp och modeller för att beskriva samband. Vi kommer att repetera fotosyntesen och dess formel samt betydelse för allt levande.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

  • din förmåga att utföra undersökningar efter given arbetsbeskrivning, 
  • din förmåga att beskriva luftens egenskaper (använda begrepp från kemi och fysik), samt hur man kan observera dessa. 

Vid varje undersökning kommer vi tillsammans diskutera hur du/vi gjort, vad du/vi kommit fram till och varför du/vi tror att det blev just så.

Bedömning sker när du utför en undersökning samt vid slutet av arbetsområdet när du får berätta om luftens egenskaper samt hur de kan observeras då vi har ett förhör som är antingen muntilgt eller skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Varje lektionspass börjas med en kort resumé av tidigare lektioner och sedan fortsätter vi med att antingen ha en genomgång eller se en film som vi diskuterar tillsammans och gör anteckningar. Vissa lektionspass kommer vi att göra laborationer antingen i grupp eller i helklass. Mot slutet av arbetsområdet får du några instuderingsfrågor och som avslutning ett kemi/fysik-prov.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matriser i planeringen
Luft ur kemisk synvinkel
Uppgifter
Filmer
Filmer
Fotosyntesen
luft

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback