Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vi berättar sagor

Luna förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 11 oktober 2022

Som ett vidare steg i vårt projekt Läslyftet har vi nu kommit till berättandet av sagor. Vi kommer berätta den klassiska sagan Bockarna Bruse med hjälp av rekvisita.

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
 
 
Ämne: Berättande av sagor
Datum: 18/2 -20
Deltagande pedagoger:
Fia , Sofia, Ulrika
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Som nästa steg i vårt arbete med Läslyftet har vi kommit till Berättande av sagor.

Vi kommer att utgå ifrån en klassisk saga, berätta den på olika sätt för barnen.

 

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad:  Vi valde att berätta sagan om Bockarna  Bruse. En saga som flera barn känner igen sen innan på olika sätt. Vi har läst boken och sjungit sången.
 
Hur:  Vi börjar med att berätta sagan med hjälp av rekvisita. 3 bockar, en bro, 1troll, en grön äng. Den kan även sjungas o vi kan låta barnen styra rekvisitan.
 
Vem: Fia berättar sagan för barnen med rekvisita

Elanie, Felix, Noah, Fatou

 
När: 21/2
 
Var: Lekrummet i Stjärnans lokaler
 
Varför: Som ett vidare steg i läslyftet.  Vi är på blå samlingsplatta på en känd plats för barnen.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):  
Vi filmar undervisningen , tar bilder utifrån filmen till dokumentationen

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter