Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

ÄVS Matematik åk 7 vt-20 bråk & procent

Äppelviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Det finns många situationer då du använder bråktal. Du läser, pratar och räknar med hjälp av bråk utan att du tänker på det. Du läser t ex recept med bråk. Att förstå och kunna räkna med bråk är viktigt för att förstå andra delar av matematiken. Kunskap om bråk kan också behövas när man ska räkna med procent. Procent betyder hundradel och används vid olika jämförelser.

Arbetssätt:

 • Arbete i Matematikboken Matte Direkt 7 kap 4 & 5 och annan färdighetsträning. Här tränar vi våra matematiska färdigheter och vår förmåga att uttrycka oss matematiskt.
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter. I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Studi.se
 • Matematiska aktiviteter - praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap. 

Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta eget ansvar för att ligga i fas. Prioritering när det gäller hemarbete är 1. Ligg i fas med planeringen 2. Läs igenom eller lös läxuppgiften/uppgifterna.

Undervisningens innehåll:

 • Del av hel & mer än en hel
 • Del av ett antal & beräkna delen
 • Jämföra, förkorta och förlänga bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Samband mellan tal i decimalform, bråkform och procentform
 • Det hela 100%, tiondel 10%, femtedel 20%, en hundradel 1%
 • Höjning och sänkning och beräkning av nytt värde
 • Hur många procent och beräkna det hela

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • skriftliga prov vecka 17

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Föra och följa matematiska resonemang 
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Filmer:

v. 12:

https://www.youtube.com/watch?v=PsZ8KYWyqgo&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

https://www.youtube.com/watch?v=_Wk-c0Gh_xI&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=xKgAYaoiDBQ&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=3

v.13:

https://www.youtube.com/watch?v=ka7mRbA2ql8&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=5&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=Wb1WVOVEqbc&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=WYcf2j3-ofI&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=6

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik bråk & procent åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback