Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atomfysik

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Nu skall vi arbeta med atomfysik. Du kommer att få lära dig vad radioaktivitet är, varför vissa ämnen sönderfaller och vad som menas med isotoper. Vi kommer att prata om kärnkraftverk och atombomber. Vad hände i Tjernobyl? Hur olika energikällor påverkar miljön.

Kunskapsmål:


Du skall kunna följande:

 • ge exempel på grundämnen och sammansatta ämnen samt redogöra för skillnaden mellan dem

 • veta vad en isotop är och hur vi kan använda oss av kol 14-metoden.

 • redogöra i stora drag för atomens uppbyggnad (för högre betyg: redogöra ytterligare för hur atomen är uppbyggd)

 • förklara vad som menas med alfa-,beta och gammastrålning samt halveringstid

 • redogöra för vad som händer då en atomkärna ger ifrån sig alfa- eller betastrålning

 • redogöra för några tekniska användningar för radioaktivitet

 • redogöra för vad som menas med fission och fusion

 • berätta något om personerna och omständigheterna bakom några grundläggande upptäckter inom atomfysiken

 •  hur Sveriges kärnkraft är uppbyggd och hur man tänker ta hand om kärnavfallet som uppstår vid produktionen av el

 • veta hur el produceras i ett kärnkraftverk

 • hur man mäter strålning, till exempel med radonmätare och dosimeter, och hur man skyddar sig mot strålning

 • samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden 

 • hur vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning eller inom forskning

 

 

Material: Fysik spektrum kap 10 + kap 11

              Powerpoint

              film från sli:  Tjernobyl

             Film från sli: Ludmilas Röst

             

 

 


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Atomfysik
Uppgifter
Uppgift 1