Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Finska flaggan genom tiderna åk 4-6

Bålbroskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Här tittar vi tillbaka i tiden och ser hur den finska flaggan har sett ut sedan självständigheten.

Finlnd blev självständigt 6/12 1917. Dessa flaggor har sedan dess varit i bruk.

Vi diskuterar hur och varför flaggan har sett ut som den gjort, vilka omständigheter och historiska händelser som eventuellt haft inflytande på dess utseende. Diskussion om lejonet som symbol. Kunskapstest/prov.  

        Leijonalippu, "lejonflaggan", januari-maj 1918

    Valtioluppu, "statsflaggan", 1918-1920

 

     Valtiolippu 1920-1978

 

    Suomen kansallislippu, Finska nationalflaggan, sedan 1978

 

    Presidentens flagga

 

       Suomen vaakuna,finlands vapen


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Powerpoint finska flaggan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback