Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Koll på NO Sjöar och vattendrag.

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi arbetar under detta kapitel med att lära oss om Sveriges sjöar, vattendrag och vattenlevande djur.

Så här arbetar vi

  • Vi ser faktafilmer
  • Vi ritar och antecknar
  • Vi läser faktabaserade texter om vatten

Mål

  • Kunna ge exempel på några olika typer av sjöar som finns i Sverige
  • känna till namnen på några fåglar som lever vid sjöar, några fiskar samt några vattenlevande insekter.
  • Veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö. 
  • veta hur en fisk är uppbyggd.
  • Veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
  • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö. 

Bedömning

Hur du arbetar på lektionstid.

Fyller i arbetsblad med fakta om sjöar, vattendrag och djur.

Söker fakta om vattenlevande djur.

Din muntliga framställning av ett djur.


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen
Sjöar och vattendrag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback