Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Narrativ text

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

I det här temat får du möta olika typer av berättelser och lära dig vad du ska tänka på när du själv ska skriva en egen berättande text.

 

Lärandemål:

  • Lära oss hur en berättelse är uppbyggd med rubrik, inledning, händelser och avslutning.
  •  Öva oss i att skriva meningar med stor bokstav och punkt.
  •  Öva oss i att planera en berättelse med en läsbro eller fyrfältare.
  •  Lära oss skriva en berättande text utifrån en planering.
  •  Öva oss i ett göra en bedömning av en kamrats text med hjälp av en checklista. 

 

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellens olika faser

1. Bygga upp kunskaper

2.Studera texter inom genren föra att få förebilder

3.Skapa och skriva en gemensamt text.

4. Skriva en egen text

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Skriva en berättande text med en inledning, handling och avslut.
  •  Använda stor bokstav och punkt rätt på några ställen i din text.
  •  Att ge omdöme om din egen och andras texter med hjälp av checklista.

Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1