Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

F

Tidigmodern tid, del 1: kulturmöten, upptäcktsresor och slaveri

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Upptäcksresor, folkmord, kolonisation, imperier och slaveri. Den tidigmoderna tiden (ca 1500-1776) låter inte så särskilt "modern" om man betänker de associationer som begreppen ovan tilldrar sig. Oavsett vad så kommer samhällen på flera kontinenter att i grunden förändras under denna avgörande epok i mänsklighetens histora. Europa blir under den här tiden världens mäktigaste kontinent, och inom några århundraden kommer europeerna att ha lagt under sig nästan varje hörn av planetens landyta. Under detta första arbetsområde i historia i årskurs 8 kommer vi försöka spåra rötterna till de politska, sociala och ekonomiska revolutioner som inträffar under 1700-talet. Vi ska också fördjupa oss i rasismenas historia och ge oss i kast med ett av de mörkaste och mest avskyvärda kapitlen i mänsklighetens historia: den transatlantiska slavhandel.

Tidigmodern tid del 1: kulturmöten, upptäcktsresor och slaveri


Schemaplanering, v. 7-8


Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

7

Brytdagsuppgift: medeltiden, feodalism upplysningen (Se classroom)

Uppföljning: brytdagsuppgift


Introduktion till arbetsområde.


Genomgång: upptäcktsresor


SO-rummet: ,https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/christofer-columbus-upptacktsresa-orsaker-och-foljder


https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/folkmord-och-smittsamma-sjukdomar-europeernas-ankomst-till-amerika


S. 80-83 (83-87) i boken


Film 1. https://urplay.se/serie/152936-rasismens-historia

Kulturmöten - Azterkerna möter spanjorerna. (S. 83-87)


Arbeta med källor - vilka slutsatser kan vi dra av källmaterial? Och hur kan vi egentligen veta något om det som hänt i historien?


Tipspromenad!

8

Triangelhandeln: vad var det? Och vilka var orsakerna till den transatlantiska slavhandeln? 

https://varldenshistoria.se/samhalle/handel/triangelhandeln-slavar-byttes-mot-bomull-och-tobak


St. Barthelemy - en svensk slavhandelsö


Film 2. https://urplay.se/program/152917-rasismens-historia-vad-kostar-ett-manniskoliv

Sant eller falskt?!


Begreppsröra!


RepetitionProv/avstämning


Introduktion - Revolutionernas tidsålder:


“Liberté, égalité, fraternité!”


The declaration of independence


Spinning Jenny

 

Kunskapskrav för arbetsområdet - betyget A


1. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. 


2. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.


3. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.


4. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

       
Vad förväntas du kunna inför provet/avstämningen? 

Du ska känna till fakta om spanjorernas och portugisernas upptäcktsresor i slutet av 1400-talet. Du ska också kunna redogöra för vad som händer när spanjorerna möter ursprungsbefolkningen i Mexiko (Aztekerna) och på de öar i Karibien som de anländer till, och vilka konsekvenser det får på lång och kort sikt (exempelvis varför ursprungsbefolkningarna i det närmaste utrotas och varför man talar spanska/portugisiska i mer eller mindre hela Sydamerika idag).


Du ska känna till fakta om triangelhandeln och den transatlantiska slavhandeln. Du ska även kunna resonera om orsakerna och drivkrafterna bakom triangelhandeln och den transatlantiska slavhandeln. Du ska även känna till på vilket sätt Sverige var involverat i slavhandeln. 


Du ska känna till de källkritiska begreppen och hur man drar slutsatser utifrån olika typer av historiskt källmaterial. 

 


Arbetssätt Material

Enskilt/Par Utkik -gleerups

Grupparbeten SO-rummet (artiklar)
Filmer Classroom (uppdateras systematiskt!)
Genomgångar

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tidigmodern tid, del 1: kulturmöten, upptäcktsresor och slaveri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback