Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden- Barnkonventionen

Erlandsdals förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Den första januari 2020 blev barnkonventionen Svensk lag. Vi kommer utgå från barnkonventionen i vårt arbete med normer och värden VT-2020.

Syfte / Varför? 

 

Eftersom barnkonventionen blivit lag januari 2020 vill vi uppmärksamma barnens rättigheter och på så sätt skapa en förkunskap om deras rättigheter i förhållande till barnkonventionen på ett för barnen begripligt vis som vävs samman med förskolans vardag. Normer och värden genomsyrar varje dag och varje situation i förskolan och är något vi alltid bär med oss, barn barn emellan, vuxen och barn emellan samt vuxen vuxen emellan. Förskolan ska vara en trygg miljö för att som verkar här på olika vis. 

 

Mål / Resultat 

 

Vår förhoppning är att vi under projektets stärker barnen i deras identitetsskapande, att de ska få en ökad förståelse för sina rättigheter, alla människors olikheter och lika värde. 

Allas röster är lika viktiga likaså allas möjligheter att få leka, utvecklas själv och tillsammans med andra.

Vi strävar efter att varje barnen under projektets gång utvecklar sin medvetenhet kring sin personliga och kroppsliga integritet. 

Utvecklar sin förståelse för våra gemensamma regler på Kraladda, känner att den blir sett varje dag. 

Att varje barn ska känna trygghet varje dag de är på förskolan. 

Att varje barn blir medveten om rätten att ha ett eget namn. 

 

Kärnämnen

Intersubjektivitet - att läsa av andra och vara tillsammans

Självbild - veta vem man är och vad man kan 

 

Hur / Metod

 

Vi kommer utgå från delar av barnkonventionen på för barnen ett begripligt sätt som är kopplat till deras vardag på förskolan. 

Vi kommer sjunga våran kompissång och även uppmärksamma vilka barn som är på Kraladda genom namnsången där vi uppmärksammar varje barn och deras namn. 

Vi kommer arbeta med Kanin och Igelkott som är ett material framtaget av barnkonventionen. 

Uppmuntra varje barn att våga stå upp för sig själv i situationer som känns bra och även mindre bra. 

Genom olika lekar som syftar till turtagning för att uppmärksamma allas rätt att leka och vara med. 

Uppmärksamma rocka sockorna dagen. 

Alla barns rätt att känna trygghet- ta med ett gosedjur hemifrån och ha gosedjurens dag. 

 

Dokumentation

 

Vi kommer dokumentera kontinuerligt genom Unikum och gemensamma lärloggar. Minst ett individuellt lärloggsinlägg som visar på någon form av utveckling i relation till målen.

 

Utvärdering/ Analys

 

I arbetslaget efter avslutad process. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback