Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Vampires and Monsters

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I det här temaområde ska du titta på videoklipps, skriva och läsa texter om monsters, zombie och vampyrer. Du ska lära dig att rita en vampyr fladdermus och skriva en berättelse om den. I din berättelse ska du fokusera på adjektiv och hur de hjälpa beskriva substantiv. Du ska även läsa om klassisk och moderna monsters och öva en dialog från en film. Slutligen ska du lyssna på en zombie historia.

Innehåll                

Varför ska vi göra detta?

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska bekanta sig med skräckgenren genom texter, videor och berättelser om vampyrer och monster. Arbetsområdet syftar också till att ge eleverna en ökad kunskap om klassiska och moderna vampyrer och monster, som de sedan ska använda i både muntliga och skriftliga sammanhang. Alla aktiviteter därför ses som en utgångspunkt för arbetet med kommunikation och diskussion. Under arbetets gång får eleverna möjligheter att utveckla sina språkkunskaper genom en kreativ och lekfull inställning till ämnet. Många elever känner redan till genren, vilket ger dem en god förförståelse och en bra utgångspunkt för att arbeta med det engelska språket. Det betonas att eleverna ska använda det engelska språket så ofta de kan, och att så många elever som möjligt ska vara aktiva samtidigt. Arbetssätten varierar mellan enskilda uppgifter och gruppuppgifter, vilket bidrar till varierade sätt att arbeta.   

Kunskapskrav

 • Förstå innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo och visa sin förståelse.

 • Förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen och visa förståelse.

 • Välja talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 • Uttrycka sig i muntligt interaktion med ord, fraser och meningar.

Centralt innehåll

se nedanför

 

Hur ska vi arbeta? (metod och arbetssätt)

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med:

 • att titta på videoklipper, skriva och läsa texter om vampyrer, monster och zombie
 • att rita en vampyr fladdermus och skriva en berättelse om den.
 • att spela olika ord leker
 • att öva på en dialog från en fil.
 • lyssna på en zombie berättelse 

Bedömning - du ska visa att du kan:

 • diskutera om vampyrer och monster med dina klasskamrater. Du använder då ord, fraser och meningar som är relevanta.
 • rita en vampyrfladdermus med hjälp av muntliga engelska instruktioner. Du följer instruktioner på ett korrekt sätt.
 • förstå en historia om en varulv i skriven och talad engelska. Du svarar på frågorna om varulven på ett korrekt sätt. 

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback