Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Språka på olika sätt

Ytterby förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi arbetar med lekar och aktiviteter som stärker språk, kommunikation och social kompetens med ett transdisciplinärt arbetssätt.

Mål

Att skapa förutsättningar för varje barn utvecklar sin kommunikativa förmåga enskilt och i samspel med andra med hjälp av olika uttrycksformer i olika sammanhang för olika syften.

Målkriterier/Förväntat Nyläge

  • Att barnen reflektera och ger uttryck för sin egen uppfattning i olika sammanhang, samt att de lyssnar på sina kompisar.

  • Att barnen kommer med idéer på vilket sätt arbetet ska fortskrida. 

 Hur gör vi?

  • Vi kommer att erbjuda aktiviteter som på olika sätt ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga genom att uttrycka sig på olika sätt. Till exempel genom olika estetiska uttrycksformer så som bild, rörelse, drama, dans och musik.
  • Vi kommer även att tolka och kommunicera kring bilder, skriva, lyssna på högläsning, ha boksamtal, rimma, bilda par med olika bilder och motivera valet. Barnen får ge uttryck för sin egen uppfattning, men även lyssna på andras.
  • Vi kommer att bland annat dela in barnen i tre mindre "språkgrupper". I dessa grupper låter vi barnens intresse ha inflytande på vilka aktiviteter vi arbetar med. Barnen får där reflektera över den aktivitet som gjorts och vara delaktiga i hur arbetet ska fortskrida.

  • Att starta varje nytt tillfälle med gruppen med en återblick om vad som gjordes förra gången.

  • Vi dokumenterar genom att fotografera, filma och göra väggdokumentation.

  • Vi gör lärloggar på ett förändrat kunnande om tillfälle ges.

  • Vi erbjuder "lärplattetid" där bland annat språkbaserade appar erbjuds. På lärplattan läser och lyssnar vi även på sagor, musik och söker information på.

  • Blue bot

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback