Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 8

Källkritik och faktatext

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Du kommer att få veta vad källkritik är och hur du kan skriva en faktatext. Du kommer att få granska webbsidor och ställa källkritiska frågor. Du kommer även att få träna på att bedöma text samt ge och få respons.

Källkritik och faktatext

Du kommer att få lära dig:

-         

-          Vad faktatext är

-          Hur du skriver en faktatext

-          Hur du skriver sakligt

-          Hur du granskar en webbsida

-          Vad källkritiska frågor är

 

Du kommer att träna på:

-          Läsa faktatexter

-          Diskutera innehållet i olika faktatexter

-          Förstå faktatexter i olika svårighetsgrad

-          Jämföra olika faktatexter

-          Ge och få respons

-          Bearbeta text

-          Bedöma text

 

 Bedömningsuppgifter:

  1.        .  Du kommer att få skriva en faktatext och använda minst två trovärdiga källor. Din faktatext kommer att handla om författaren Pär Sahlin som bland annat har skrivit "Nadir och ingen annan",  som vi precis har läst.
  2.   Du kommer att få motivera ditt val av vald källa.

 


Läroplanskopplingar

Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback