Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Materiens kretslopp & energins oförstörbarhet, åk6

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi kommer att arbeta med materiens kretslopp från råvara - färdig produkt - avfall - tillbaka till naturen. På så sätt kommer vi prata om att "inget försvinner - allt finns kvar" samt "energins oförstörbarhet"

Innehåll och mål

Målet med detta arbetsområde är att lära dig följande:
Olika material - vad består de av?
Kolets kretslopp 
Vad som händer med soporna
Vad som menas med "Ingenting försvinner - allt finns kvar"
Vad som menas med "energins oförstörbarhet"

Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:
Söka naturvetenskaplig fakta
Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet
Sammanfatta texter
Argumentera, motivera, dra egna slutsatser

Viktiga begrepp:

Atomer, molekyler, kretslopp, fotosyntes, koldioxid, "ingenting försvinner, allt finns kvar", "energins oförstörbarhet", kol, material.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att läsa faktatexter, enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor

  • Boken om Fysik och Kemi s. 96-99
  • Fysik och kemi Puls s. 8-17
  • Häfte om bränsle och kemiska reaktioner
  • https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/faktablad 

Titta på filmer

  •  Sli.se "Hur materia är uppbyggd"
  •  Sli.se "Snabbkoll! Atomer"
  •  Sli.se "Kretslopp - Kol"
  •  UR.se https://urplay.se/program/162278-doktor-no-ner-i-gruvan

Lärarledda diskussioner
Grupparbete/gruppdiskussioner

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
-Deltar i diskussioner
-Ställer egna frågor
-Svarar på frågor och diskuterar fakta från texter och film
-Arbetar på lektionen med olika övningar

I grupp kommer du att få arbeta och redovisa dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris. Kemi - materiens kretslopp
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback