Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Svenska, läsa VT Åk 3

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Genom upplevelsebaserad och kooperativ undervisning kommer du att få arbeta med läsförståelse av olika texter.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta med olika texter i läromedlet Zick Zack, text om forntiden och nordisk mytologi.
Du kommer ha egen tyst läsning/parläsning varje dag i veckan och högläsning av en vuxen.
Regelbundet arbetar du med läsförståelsekort. 
Under våren kommer du också att grupp läsa samma bok och diskutera innehållet.

Det här ska du lära dig

Att läsa och ta ut viktig fakta ur texter och sammanfatta texters innehåll, t ex i eget projekt. 
Jobba med olika strategier för att komma ihåg det du läser.
Diskutera texters innehåll med andra genom kooperativa övningar.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Nyckelord
Lässtrategier
Sammanfatta
Mina/dina ord
Ord som har med forntid och nordisk mytologi att göra. Se temaplanering!

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att läsa svara på frågor enskilt,  med din axelkompis eller i din basgrupp.
Delta i kooperativa övningar/samarbete med din axelkompis.
Delta i kooperativa övningar/samarbete i din basgrupp.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lästankebok

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback