Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Pippi of today 75 år

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vem är Pippi Långstrump idag? Miljontals barn idag tvingas lämna sina hem, vänner och ibland familjer, för att skapa nya liv någon annanstans i världen. Flickor är extra utsatta. Bor det en Pippi i alla flickor?

Under vårterminen 2020 ska du få lära dig mer om flickors situation i världen.

Bor det en Pippi i alla flickor?

 

Undervisning 

* Pippi of today - Rädda barnen

* Film

* Diskussioner/Samtal

* Skapa en Peace-bild och få kunskap om märkets uppkomst

* Pippi-runda utomhus 

 * Träna på att skriva ett författarporträtt om Astrid Lindgren

 Bedömning

* Att du är delaktig i temats aktiviteter

* Kunna ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan

* Kunna ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

* Kunna använda olika tekniker och material för att skapa bilder. 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter