Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUC91

Språkvägen C - Resa till Amerika/resa/historia

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi kommer att arbeta med tema - resa/historia Vi utgår från texten "Resa till Amerika".

Vad?

Vi kommer att jobba med tema resa/Sveriges historia.

Varför?

För att du ska bli säkrare på prata, skriva, höra och läsa på svenska utifrån temat.

Hur?

Läsa: Vi kommer att arbeta med kapitlet  "Resa till Amerika" i Språkvägen (s. 106 - 113).

 Vi läser en återberättande text som heter " Resa till Amerika ". Vi kommer också träna på läsa buss/tåg tabeller och andra statistiska tabeller. 

Prata: Kapitlets ordförråd kommer bli grund till många talövningar. 

Vi kommer att träna prata om resor vi har gjort och resor vi vill göra.

Höra: Hörövningar som rör temat och andra hörövningar utöver temat.

Skriva: Vi tränar på att skriva texter där man behöver ge råd till någon. Vi tränar också skriva återberättande texter.

 

Vi fortsätter att träna på grammatiken - verb, bisatser, satsdelar

Hur? 

Bedömning: Kapitlet avslutas med ett kapiteltest.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven förstår återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen. Eleven förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.

Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven läser och förstår korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen, enkla informerande texter, tabeller och diagram samt för enkla resonemang om informationen. Eleven läser och förstår korta, tydliga instruktioner och föreskrifter.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och samtalspartner i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen. I samtalen framför och efterfrågar eleven åsikter, tankar och infor­mation på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och mottagare i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven beskriver och berättar i enkel form om personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.

Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback