Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Arbetsområde 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter BA18

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världens ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar och vad de mänskliga reglerna innebär.

Pedagogisk planering för arbetsområde 2: 

Vad?

Centralt innehåll:

  • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världen ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar i konflikter och vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Genomgångar och andra viktiga dokument

Länk till genomgångar och de mänskliga rättigheterna

Hur?

Planering

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

v. 9
Mån

Begrepp kopplat till området; 

folkrätt, stat, suveränitet och internationell rätt

Gå igenom planering/intro/hur ni vill examineras på arbetsområdet, viktiga begrepp Gemensam genomgång med klipp + diskussion

V. 9
Fre

Vilka är de mänskliga rättigheterna och vad innebär de teoretiskt och praktiskt

Genomgång och diskussion av de mänskliga rättigheterna (Martin)

V. 10
Mån

Vad är Förenta nationerna (FN) Hur arbetar de?

Forts. mänskliga rättigheterna

FN

V. 10
Fre

Hur en modern konflikt kan se ut, exemplet: folkmorden i Rwanda 1994

Se dokumentär (två delar)
Påbörja att arbeta med uppgift- analys Rwanda

V. 11
Mån

Applicera de begrepp som vi gått igenom, samt FN’s uppdrag och de mänskliga rättigheterna på en riktig konflikt/konflikten i Rwanda

Uppg: analysera dokumentären: konflikten i Rwanda kort (mindre uppgift)

V. 11
Fre

Applicera de begrepp som vi gått igenom, samt FN’s uppdrag och de mänskliga rättigheterna på en riktig konflikt/konflikten i Rwanda

Göra klart arbetet med examinationsuppgift - analysera konflikten i Rwanda/inför prov nästa fredag

V. 12
Mån

Studiedag

LEDIGT

V. 12
Fre

Prov folkrätt och mänskliga rättigheter

Prov? begrepp

v. 13
Mån

Arbetsmarknad

Introduktion arbetsmarknad (Natalya - SYV)

Bedömning?

Se bedömning och kunskapskrav under koppling till läroplan.


Läroplanskopplingar

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Matriser i planeringen
Arbetsområde 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter
Uppgifter
Uppgift mänskliga rättigheter och krigets lagar FRE 20/3
Uppgift: Analys Rwanda