Skolbanken Logo
Skolbanken

V.8 - Lilla Älgen - Rymdskepp o planeter

Fsk Lek & Lär, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Veckoplanering - Lilla Älgen v.8

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         […] sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg (sida 15)

-         motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (sida 13)

 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. (sida 9)

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (sida 16)

 

Mål

-         Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteterna.

-         Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar.

-         Att barnen får möjlighet att röra på sig.

-         Att barnen får möjlighet att skapa.

-         Att ge barnen en förutsättning för att lära sig mer om rymdskepp och planeter.

 

 

Fokusområde

Rymdskepp och planeter

 

Måndag

Vi har börjat med arbetet att skapa de närmaste planeterna i vårt solsystem. Fokuset för måndagen är att skapa planeten jorden i papjemaché. Viktigt att barnen får vara delaktig i skapandeprocessen, därför är de med och klistrar och målar. Vi delar upp barnen i två grupper, där en grupp jobbar med skapandet och ett gäng går ut och rör på sig och tar frisk luft. När skapandegruppen är klar får utegruppen möjlighet att skapa när de kommit in.

 

Tisdag

Raketskapandet är i en ständig förändringsprocess. Vi fortsätter därför att inreda raketen och måla väggarna på den för att till sist sätta in våra kontrollpaneler som vi skapat tidigare. Vi jobbar lite med miljön som raketen är i också, för att inspirera till fantasifull och lustfylld lek.

 

Onsdag

När vi börjar känna oss klara med planeten Jorden går vi in lite mer på planeten Mars som vi tidigare sett lite på en filmsnutt. Vi pratar lite tillsammans i gruppen om hur vi tror att Mars ser ut. Vi kollar på en filmsnutt om planeten och sedan börjar vi med papjemachéskapandet.

 

Torsdag

Det var längesen vi jobbade med vår inomhussand och vissa barn har aldrig fått skapat med den sanden tidigare. Det är en helt annan känsla att skapa med den sanden än att skapa med utomhussanden för att inomhussanden är något klibbigare och fastare. Vi har då tänkt att fyra barn ska få stå runt ett bord på Lilla Älgen och skapa med sanden i en balja. Sen får barnen bytas av med fyra andra när de har fått skapat ett tag.

 

Fredag

Alla barn går till gympasalen för att få möjlighet att sjunga i en mikrofon med förstärkare. Vi tränar självkänsla och att våga göra något inför gruppen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter