Skolbanken Logo
Skolbanken

BAIO: Djur på Naturhistoriska

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Barnen har visat på ett intresse för djur därför kommer vi att åka till Naturhistoriska muséet och se på deras utställning om dinosaurier, svensk natur och liv i vatten. Barnen kommer få välja varsitt djur att forska mer om.

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Förståelse för att det finns olika djurarter samt förståelse för de olika miljöer djuren vistas i. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Förmågan att urskilja djur och resonera kring dess leverne.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Besök på muséum. De ska få välja ett varsitt djur för att sedan forska vidare om. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 - Vilka djur ser ni?

- Hur ser det ut där djuren bor?

- Vilket djur tycker du/ni om?

- Varför?

- Hur ska vi göra för att lära oss mer om det djuret?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 - Har ni sett sådana djur tidigare?

- Hur var det?

- Vart såg ni dem?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 - Vad såg ni för djur?

- Visste ni att de fanns?

- Hur bodde djuren?

- Vad var bäst?

- Varför?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback