Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Alla årskurser

Islam

Östra skolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 januari 2023

Islam är den yngsta av världsreligionerna och den som växer snabbast, framför allt i Afrika. Islam grundades av Muhammed på 600-talet, och i dag räknar man med att det finns ungefär 1,5 miljarder muslimer i världen.

Syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • analysera islam,  … samt olika tolkningar och bruk av denna.

  • analysera hur religionen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

  • söka information om religionen och värdera källornas relevans och  trovärdighet. 

  • Formulera sig i skrift, (Läroplan för grundskolan, 2011, Svenska)

 

Konkretiserade mål: 

Du ska kunna beskriva islam, hur och när den uppkom, dess historia, och beskriva hur det kan vara att leva som en muslim. Du ska kunna reflektera och diskutera utifrån dina egna tankar och värderingar om islam. 

 

  • Läran (Vad, hur och varför?)

  • Urkunder

  • Traditioner

  • Delning (sunni och shia)

  • Islam i Sverige

 

Islam - det här ska du kunna berätta om

 

För högre betyg gör du en fördjupning om islam:

Det kan handla om:

Islam och jämlikheten

Konflikten Palestina - Israel

eller något du själv tycker är intressant som knyter an till islam.

 

 

Undervisningen: 

Undervisningen kommer att ske genom läsning olika texter, korta filmer och  föreläsning med diskussioner.

 

Vi använder förutom läroboken, Begreppa, So-rummet.se och Ne om Världens religioner och Ne:s läromedel.

 

Du kan visa dina kunskaper muntligt eller skriftligt.

Det gäller även din fördjupning. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter