Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Bedömningsstöd av läs- och skrivutveckling åk 1-3

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska och svenska som andraspråk. (Text inom parentes avser bedömning av elever som läser svenska som andraspråk).

Undervisning:

Skriva

Vi tränar på att skriva olika slags texter, som berättande och beskrivande texter. När vi skriver tränar vi oss på att skriva läsligt för hand. Vi skriver även på iPad. Vi tränar oss på att använda stor bokstav i början av meningar och avslutar med punkt eller frågetecken. Vi tränar på att skriva berättelser med inledning, handling och avslut. Vi skriver bland annat till sekvensbilder och tränar på att ge varandra kamratrespons (två stjärnor och en önskan) så att vi kan utveckla våra texter på ett enkelt sätt med hjälp av dessa tips.

 

Läsa

Vi tränar på att läsa vanliga ord som ordbilder, så att vi slipper ljuda dem, och tränar på att läsa ihop hela ord med hjälp av hur bokstavsljuden låter. Vi läser tyst, eller högt varje dag i skolan. Ibland får man berätta för en kompis eller hela gruppen om sin bok. För att få bra koll på vad man har läst, jobbar vi med Läsfixarna (Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Konstnären och Reportern). Genom dem lär vi oss olika strategier för att få en god läsförståelse. Vi använder oss av Läsfixarna vid olika slags texter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sammanställning av din skrivutveckling
Sammanställning av din läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback