Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skalman "veckans bok"

184351 Förskolan Sunnan, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Avdelningen Skalmans projekt ”veckans bok” För att ge barnen inflytande och delaktiga i vår verksamhet ville vi veta mer om alla barns intressen. Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för böcker. Vi pedagoger ville också arbeta mer medvetet med barnens språkutveckling kopplat till berättande och skapande.

Vi valde att arbeta med serie böcker Vem? Vi valde att arbeta med varje bok under tvåveckorstid. Varannan vecka barnen fick välja en ny bok.

Vi läste boken vid flera tillfällen och har haft samtal kring bokens innehåll. Vi har även lyssnat på "vem "böcker med hjälp av appen "Ugglo".

Vi använde även ”vem” böcker som ett verktyg i vårt arbete med känslor I varje bok beskrivs stora känslor på ett sätt så att barnen kan känna igen sig. Boken hjälper barnen att förstå sina egna känslor och reaktioner samt ger möjlighet att reflektera över egna upplevelser och erfarenheter.  Barnen på så sätt fårtta ord på̊ sina känslor och upplevelse. vi har även arbetat med dans och bild som ett verktyg i arbete med känslor som barnen får träffa i boken.

barnen fick utforska olika känslor med hjälp av huvudfiguren från "vem böcker" -Liten.  Vi har pratat om hur är det när man är arg, ledsen, glad?  även arbeta med dans som ett verktyg för arbete med känslor som barnen får träffa i boken.

 

 

 

 

 

 

Vi har fått återkoppling från våra vårdnadshavare angående projekt. Barnen har visat intresse för böcker och läsning hemma. Vårdnadshavare ville låna samma böcker som vi arbetar med i förskolan för att kunna läsa hemma.

 

Vi har observerat att sen vi började vårt projekt har barnen ökat sitt intresse för böcker och läsning. Dem tittar och bläddrar i böcker själva och de väljer ofta böcker i vår boklåda som de vill att någon av pedagogerna ska läsa hög. Vi ser också att projekt bidragit till utveckling av sociala kompetenser hos våra barn. 

 

vi ser också att våra barn har utvecklat sitt ord och begreppsförråd.

 

i framtiden vi kan utveckla arbetet med projekt genom att använda konkret material - skapa figurer med barnen. Vi kommer även arbeta med andra böcker som också handlar om känslor. 

 

 Läroplansmål och WKI:

 

 VI utgår från följande läroplansmål:

 

  

 

  • ·         Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning

 

  • ·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Vi fokuserade på följande åtgärdsförslag från WKI:

 

·         Barnen har inflytande över förskolans utbildning, med förväntat resultat som att barnens tankar och åsikter om förskolan uppmärksammas. Barnen kommer till tals i frågor som berör dem genom att vi bekräftar och ser varje barn utifrån deras intresse

 

 

 

 

Vad:

 

Språkutveckling genom att arbeta med vårt bokprojekt.

 

 

 

Varför ? 

Vi vill på ett lustfullt och medvetet sätt ge barnen möjlighet att utveckla sin språkutveckling med hjälp av böcker.

 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla:

 

-sitt talspråk.

 

-sitt ord- och begreppsförråd.

 

-sin förmåga att diskutera, återberätta och uttrycka sin egna tankar.

 

-sin förståelse för text, ord, meningar, läsriktning m.m.

 

Hur:

 

 

 

Alla barn i gruppen är delaktiga men vi arbetar i mindre grupper åt gången.

 

Vi skapar en miljö som ger möjlighet till lugn och ro där vi inte blir avbrutna.

 

Vi väljer böcker medvetet som passar till det arbetsområde vi planerat vid de olika tillfällena.

 

Vi pratar med barnen innan, under och efter läsningen:  T.ex.  -Vad tror du händer i boken?

 

                                                                                                   -Varför tror du det blev som det blev?

 

                                                                                                   -Berätta vad som hände!

 

                                                                                                   -Vi pratar runt svåra ord och uttryck. m.m.

 

 Vi ger sedan barnen möjligheter till ett skapande uttryck som tex rita, måla, 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback