Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

V 14 -V 16 klass 9

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Bedömningsmatrisen hittar ni i Google Classroom

V.14 - v16 

 

Vi kommer att gå igenom imperfekt och indefinido. När man använder det och hur. 

 

Eleverna kommer att få skriva om en resa dom gjort när dom var små.  

 

Vi kommer att öva på när man använder vilken form av dåtid och hur man böjer verbet i jag-form och vi-form främst. 

 

Vi kommer att ha ett läxförhör där vi övar på att formulera en mening i dåtid i jagform samt en läsförståelse. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter