Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Hållbar utveckling

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Få kännedom och förståelse om hållbar utveckling, återvinning och källsortering och allemansrätten i vår natur.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

  • få kännedom om hur man återvinner, källsorterar och varför
  • undersöka hur du kan återanvända skräp/skapa ngt nytt
  • få förståelse för vad du får göra/och inte göra ute i naturen

 

 Det här ska vi göra:

  • titta på programserien "Barr och Pinne" som räddar världen i olika vardagliga situationer och samtala om det vi sett utifrån diskussionsfrågor.(Håll Sverige rent)
  • tex: om återvinning, källsortering, allemansrätten
  • använda oss av Fritidshemmets källsortering
  • skapa/konstruera ngt nytt av skräp
  • måla egna bilder
  • skogsutflykter

       vara med i skräpplockardagarna arrangör: Håll Sverige rent

     

       

 

 

   

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback