Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

geometrirepetition v 8-9

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Planering för sista delen av geometri-repetition. Vi kommer att arbeta med vinklar, omkrets, area, volym, skala Måndag v 8 - problemlösning med pythagoras tisdag v 9 - problemlösning med volymberäkningar Fredag v 9 - litet test om vi har mera koll nu...

HÄR FINNS DIN PLANERING:

 


Filmer

 

 

Lathundar

 • LURBRA
 • multiplikationstabellen

 


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback