Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grön flagg VT20

Fyrklöverns Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

En inblick i vårt arbete med grön flagg och plantering.

Grön Flagg är ett projekt där vi arbetar mot hållbar utveckling. Det går till på följande sätt, vi pedagoger väljer tre område som vi vill arbeta med och sedan skriver vi till Håll Sverige Rent för att få områdena granskade och godkända. Efter det börjar arbetet som varar i ett år åt gången. Dokumentation med bilder och text skickas in för granskning och bedömning. Vid uppnådda mål blir vi godkända och certifierade med en grön flagga. Efter avslutat arbete väljer vi nya områden och processen börjar om. 

Våra Mål:  Arbete med böcker av Lena Anderson som handlar om Maja och naturen: Vi följer årstiderna och ser vad som händer med vår natur och våra djur. Vi lär oss sånger om olika blommor och odlar till våren.

Skräpsortering: Målet är att ge barnen en grund till sopsortering.

Lugn och ro: Skapa stunder under dagen där barnen får möjlighet till lugn och ro.

 

Så här beskrivs Grön flagg-arbetet på Hsr.se.

"Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer."

Avdelning Örnarna har högsta ansvaret och det är också de som har ansökt om att få arbeta med Grön flagg. Vi tycker detta är ett fantastiskt arbete och har därför valt att haka på. Vi har valt att anamma de delar vi tror fungerar på avdelningen Humlorna. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Vi vill att barnen värnar och är rädda om vår natur och våra djur. Det tror vi sker genom mer kunskap om hur allt i naturen hänger ihop. Vi har valt att ge barnen en start i arbete med grön flagg. Vi har tänkt oss att arbeta med alla tre målen men på vårat sätt.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi kommer under våren att plantera tomater m.m och sedan följa utvecklingen från frö till planta. Lära oss ta hand om växterna för att de ska kunna växa. 
  Vi kommer att fortsätta med skräpsortering där vi sorterar det barnen ser dagligen, frukt och matavfallet. 
  Vi kommer att arbeta med lugn och ro där vi med hjälp av musik och ljus skapar möjligheter för barnen att varva ner och hämta ny energi
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras.
  För alla barnen på avdelningen Humlorna.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Fanny, Patrik, Lotta och Amanda.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Att barnen ska veta vart man slänger frukt och matavfall. 
  Vad som behövs för att ett frö ska kunna växa och bli till en planta eller blomma. 

 

 

         

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter