Skolbanken Logo
Skolbanken

Sopsamlarmonster

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Under våren kommer vi att arbeta med ett material som heter "sopsamlarmonster". Det handlar om hållbar utveckling och fokuserar mest på sopsortering.

Vi får följa några olika sopsamlarmonster, ett för varje avfallstyp, som berättar för barnen om varför det är bra att sopsortera och hur man egentligen gör. Tillsammans gör vi olika övningar för att lära oss sortera. Materialet innehåller också sagor, pyssel och inlämningsuppgifter

Syftet är att barnen skall få kunskaper om hur vi kan spara på jordens resurser och hur man kan sopsortera sitt avfall.

Vi kommer att koppla i första hand till havet och senare till hur våra fåglar upplever skräp i naturen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter