Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Nalle Puh projektplanering 3 Rymden

182311 Förskolan Sagobacken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Med rymden skapar vi nyfikenhet över det okända.

 

 

Vad (innehåll)

Nyfikenheten över rymden har varit stort bland barnen och kommer därför bli det projektet som vi kommer att fortsätta med, där vi gemensamt hittat ett intresse över att skapa rymdvarelser med ballonger och papier mache som barnen redan kommit igång med. Utifrån barnens intresse lyfter vi fram vad om rymden som de just nu tycker är spännande och vill lära sig mer om.

 

Varför (syfte):

Syftet med varför vi valt att arbeta med rymden grundar sig i barnens egna intressen. Med hjälp av rymden ökar även barnens ordförråd och begrepp, samt skapar större förståelse för rymden och det kreativa skapandet.  

 

Hur (metod):

Vi kommer fortsätta att arbeta med rymden genom att dela in barnen i sina grupper där de kommer få fortsätta och skapa sina rymdvarelser. I helgrupp och i mindre grupper diskuterar vi även om andra aspekter gällande rymden där vi skapar större förståelse och tillsammans hittar samband över hur vintergatan ser ut, planeternas placering och stjärnorna. Vi kommer även jobba med vår egen planet jorden och dess kretslopp.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter