Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

F

Fattiga och rika länder & befolkningslära

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Varför är vissa länder fattiga och andra rika? Vad menas med att ett land är fast i en "fattigdomscirkel", och hur skulle man kunna bryta sig ur cirkeln? Kan rika länder hjälpa till att lyfta fattiga länder ur sin fattigdom - eller är vi, i ett rikt land som Sverige, rent av skyldig att göra det? Under arbetsområdet "fattiga och rika länder" ska vi reda ut dessa frågor. Sedan tar vi oss an arbetsområdet demografi (demos = folk, grafia = lära: demos + grafia = befolkningslära). Här ska vi fördjupa oss i fenomen och begrepp som migration, befolkningsfördelning, befolkningspyramider, urabnisering, demografisk transition och familjeplanering. Av vilka orsaker flyttar människor från en plats till annan? Varför bor över 50 % av jordens befolkninng på enbart 5 % av jordens totala landyta och vilka konsekvenser får det? Och varför föder man så många barn i fattiga länder och så få barn i de rika länderna och hur kan vi, med hjälp av teorier inom demografiforskningen, analysera dessa mönster och processer? Vi avslutar sedan arbetsområdet med att diskutera väder, vind och klimat. Vad är egentligen en klimatzon? Och varför regnar det mer på sommaren än under vintern i Thailand? Vad menas med begreppen "högtryck" och "lågtryck" och hur påverkar jordens rotation och 23,5-gradiga lutning oss i Sverige?

Ur det centrala innehållet i kursplanen för geografi:

  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar

Filmer

Övningar

Enskilda uppgifter

Gruppuppgifter

 

Hur bedöms jag?

Uppsats- och skrivarbete (fattiga och rika länder)

Podcastinspelning (fattiga och rika länder)

Prov (demografi)

Läxor (alla arbetsområden)

Lektionsarbete (alla arbetsområden)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fattiga och rika länder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter