Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapa och konstruera - Solrosen Vitsippan

Solrosens förskola i Simrishamn, Simrishamn · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap." (Lpfö18, sid 14)

 

FÖRSKOLA

Avdelningens egna mål:

Att erbjuda material som utmanar till att bygga, skapa och konstruera samt skapa inbjudande miljöer som inbjuder till detta. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback